Kontakt

Doc. RNDr. Pavol Plesník PhD.

  • docent v odbore Geografia, špecializácia Geografia cestovného ruchu

Adresa

Lomnická 2
841 10 Bratislava
Slovensko

Telefonický kontakt

  • +421 903701023

E-mail