Prednášky

Projektový manažment v cestovnom ruchu
Tuesday, 17. Feb. 2015, 17:35

Úvodná prednáška pre predmet Projektový manažment v cestovnom ruchu

Úvod do Geografie cestovného ruchu
Tuesday, 10. Feb. 2015, 14:38
Úvod do problematiky udržateľného cestovného ruchu
Monday, 22. Sep. 2014, 09:36
Environmentálna certifikácia podnikov cestovného ruchu
Monday, 22. Oct. 2012, 08:08

Prednáška z predmetu Udržateľný cestovný ruch, formálne a neformálne certifikáty v cestovnom ruchu

Segment klientely - mládež
Monday, 8. Oct. 2012, 08:05

Špecifiká mládežníckej klientely, formy cestovného ruchu tohto segmentu

Prednáška Feasibility study
Tuesday, 22. Mar. 2011, 14:47

Prednáška z predmetu Projektový manažment v cestovnom ruchu, 2. ročník magisterského štúdia Manažment cetsovného ruchu

Medzinarodne aspekty udržateľného cestovného ruchu
Monday, 13. Dec. 2010, 10:17

Prednáška z predmetu Udržateľný cestovný ruch

Regionálny cestovný ruch I
Wednesday, 13. Oct. 2010, 09:53

Regionalizácia cestovného ruchu Slovenska

Ekologické aspekty medzinárodného cestovného ruchu
Thursday, 30. Sep. 2010, 15:26

Prednáška z predmetu Udržateľný cestovný ruch

Ekologické aspekty cestovného ruchu
Thursday, 30. Sep. 2010, 15:25

Prednáška z predmetu Udržateľný cestovný ruch

Cestná preprava
Thursday, 30. Sep. 2010, 15:24

Prednáška z predmetu Technika cestovného ruchu

Hoteliérstvo a cestovný ruch na Slovensku
Sunday, 2. May. 2010, 21:39

Prednáška pre študentov magisterského štúdia na VŠE v Prahe.